Få betalt transport til undervisningshold.

 

Betingelser:

- Kun til undervisningshold.

    • mere end 5 km.
    • Brug af tog/bus.

 

Sådan gør du:

    • Køb et klippekort til tog/bus
    • Underskrift fra læreren på holdet.
    • Aflever klippekort på Ungdomsskolens kontor eller i din ungdomsklub og få pengene refunderet.

 

Navn.

 

Cpr.nr.

 

Adresse

 

 

 

Hold                                                        Lærerunderskrift

 

 

Antal rejser à kr. =

Kvittering for befordringsgodtgørelse

 

Undertegnede har d.d. modtaget kr. ____ af UNGDOMSSKOLEN for udlæg til HT-tog/bus i forbindelse med ungdomsskoleundervinsning.

 

dato            elevens underskrift

_____         ___________________